KLUB KOBIET RYNKU FINANSOWEGO
KLUB KOBIET RYNKU FINANSOWEGO

Kolejne, siódme już spotkanie Klubu Kobiet Rynku Finansowego będzie wydarzeniem niezwykłym, bowiem w budynku Centrum Giełdowego pojawi się replika słynnej rzeźby z brązu Fearless Girl (Nieustraszona Dziewczynka). Posąg autorstwa Kristen Visbal, pierwotnie ustawiony naprzeciw byka z Wall Street na Manhattanie, jest symbolem siły kobiet, równouprawnienia i prowokuje do dyskusji dotyczącej zwiększania obecności kobiet w zarządach i radach nadzorczych firm na całym świecie. Do Polski sprowadza go amerykańska korporacja finansowa State Street.Z okazji wystawienia repliki pomnika „Nieustraszonej” w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zapraszamy do wysłuchania debaty pt. „Kobiety na rynku finansowym z perspektywy branży i mediów”.

Zapraszamy również do zapoznania się ze stronami poświęconymi poprzednim spotkaniom w ramach naszego Klubu:

marzec 2018 r. Przejdź do strony wydarzenia »
maj 2018 r. Przejdź do strony wydarzenia »
wrzesień 2018 r. Przejdź do strony wydarzenia »
listopad 2018 r. Przejdź do strony wydarzenia »
luty 2019 r. Przejdź do strony wydarzenia »
kwiecień 2019 r. Przejdź do strony wydarzenia »

 

PROGRAM

 

Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Data: 24 maja 2019 r. (piątek)

12:30 Recepcja, serwis kawowy    

13:00 Rozpoczęcie i powitanie gości

13:15 Panel dyskusyjny pt. "Kobiety na rynku finansowym z perspektywy branży i mediów"
Uczestnicy panelu:
Malwina Wrotniak (Bankier.pl), Renata Szostak (State Street Bank Polska), Olga Kozierowska (Fundacja Sukces Pisany Szminką), Izabela Olszewska (Giełda Papierów Wartościowych)

14:15 Q&A

14:30 Networking

PRELEGENCI
Podczas spotkania wystąpią
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej.

W 1994 r. rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie od roku 1997 sprawował funkcję Wicedyrektora Departamentu Prawnego, a w latach 2000 - 2005 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego. W latach 1999 - 2004 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Funkcję Prezesa Zarządu IZFiA pełni od 1 lipca 2005 roku. W okresie luty-sierpień 2008 roku był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Równolegle prowadzi pracę naukowo - dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która w znacznej mierze dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Jest autorem licznych publikacji dotyczących rynku kapitałowego.

Prezes Marcin Dyl jest również członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepszych europejskich prawników. W 2016 roku został powołany do Zespołu ekspertów przy Kancelarii Prezydenta zajmującego się propozycjami zmian ustawy dotyczącej kredytów w walutach obcych. Prywatnie - zapalony brydżysta i szachista.

Członek Zarządu Giełdy Papierow Wartościowych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związana jest od 1992 roku, początkowo jako Analityk Giełdowy w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, a od 1999 roku jako pracownik Giełdy Papierów Wartościowych. Na GPW pełniła różne funkcje managerskie, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi z różnych dziedzin gospodarki, odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku regulowanego i rynków alternatywnych. Współpracuje z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych jako członek zespołu doradczego.

 

Prezes CFA Society Poland. Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Redaktor naczelna portalu Bankier.pl. Z firmą związana od 2008 roku, od 2014 r. jako zastępca redaktora naczelnego i szef działu "Twoje finanse/Biznes". W przeszłości dziennikarz specjalizujący się w tematyce ubezpieczeń, doceniona Nagrodą Polskiej Izby Ubezpieczeń dla Środowiska Dziennikarskiego. Autorka emigracyjnych projektów "Tam mieszkam" i "Zawróceni", uhonorowana Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii. W 2016 r. wydała książkę "Tam mieszkam. Życie Polaków za granicą". Absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

 

Trener biznesu, dziennikarka, mówca motywacyjny, ekspertka od życiowych zmian. Założycielka Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, która od ponad 9 lat wspiera rozwój zawodowy i osobisty kobiet w Polsce. Do 2009 roku związana z międzynarodowymi korporacjami KLMUnilever, DPD i GeoPost. Piastowała stanowiska menedżerskie, w tym regionalne, odpowiadając za Marketing i Komunikację w 14 krajach regionu CSEE. Certyfikowany trener metody Points of You®

Prowadzi autorskie audycje na antenie radia Chilli Zet. Felietonistka, autorka trzech książek, audiobooka „21 Dni Przebudzenie” oraz cyklu „Update” na audioteka.pl. Wcześniej związana z TVN24 i TVP2. Od lat szkoli kobiety bazując na praktycznej wiedzy, badaniach w zakresie identyfikacji potrzeb rozwojowych kobiet w Polsce i na świecie oraz doświadczeniach własnych. Współtwórczyni klubu Champions of Change działającego na rzecz rozwoju i wdrażania polityki diversity&inclusion w największych firmach w Polsce. 

Laureatka wielu prestiżowych nagród. W 2014 roku trafiła do grona 25 liderów Polski na przyszłe 25 lat, a w 2018 otrzymała prestiżową nagrodę Women’s Tertiary European Award.

Prywatnie jest mamą trójki dzieci.

Od 2008 roku Dyrektor ds. Personalnych i HR Business Partner w State Street Bank Polska. Odpowiedzialna za pełne spektrum zagadnień zarządzania zasobami ludzkimi i tworzenie oraz realizację strategii personalnej dla ponad 2900 pracowników międzynarodowej instytucji finansowej. Aktywnie zaangażowana w projekty rozwoju firmy w Polsce m.in. dynamiczny wzrost w Krakowie oraz otwarcie nowego biura w Gdańsku. Wcześniej z-ca Dyrektora Personalnego w RR Donnelley, gdzie m. in. wspierała od strony HR projekty ekspansji firmy na rynkach rosyjskim i węgierskim (otwarcie działu sprzedaży oraz biura i zakładu produkcyjnego), implementowała nowoczesne narzędzia elektroniczne wspierające administrację kadrową i obszar płac, realizowała projekty rekrutacyjne i programy stażowe dla studentów zagranicznych.
Absolwentka studiów Master of Arts w North London University i MBA na Polish Open University. 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Dla prawidłowego wypełnienia formularza konieczne jest wypełnienie pól oznaczonych (*)

ORGANIZATORZY
W przypadku pytań skontaktuj się z organizatorami

Stowarzyszenie CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń członkowskich międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.

Kontakt:
Monika Grabek
Executive Director

Tel. 668 870 211
e-mail: monika.grabek@poland.cfasociety.org
www.cfapoland.org

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Za kilka miesięcy reprezentacja rynku funduszy obchodzić będzie swoje 20- lecie. W funduszach inwestycyjnych w Polsce na koniec września 2017 r. zgromadzone było ponad 263 miliardy zł.

Kontakt:
Ewa Madej
Dyrektor ds. Komunikacji

Telefon komórkowy: 783 590 814
Email: emadej@izfa.pl
www.izfa.pl

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz określa stopy referencyjne WIBOR i WIBID. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl.

Kontakt:
Adrianna Rzeplińska

Telefon komórkowy: 665 350 364
Email: Adrianna.Rzeplinska@gpw.pl 

www.gpw.pl

PARTNER MEDIALNY